Przeklęci niech będą ci,
którzy nie tańczą
i
przeszkadzają tańczyć innym!
Paulo Coelho