Balet to nie technika ale droga ekspresji

która jest bliżej wnętrza człowieka niż cokolwiek

George Borodin